Chef Tags

close button

Virtueel Onderwijs

Virtuele omgeving voor onderwijs op afstand

Bekijk hier de concept-video.

Dit project vloeide voort uit 2 voorgaande projecten namelijk EMOKI, waar mijn interesse in tele-presence, op afstand toch het gevoel hebben aanwezig te zijn, begonnen is en het daarop volgende literatuurondezoek: "3D virtuele ruimten om studenten meer te betrekken bij onderwijs op afstand". Daarnaast was ik persoonlijk ook erg gemotiveerd door mijn eigen ervaring met onderwijs op afstand tijdens de covid-pandemie. Het uitvallen van het sociale aspect had een groot effect op mij en ik was ervan overtuigd dat met huidige technologie dit aspect ook in onderwijs op afstand terug kan komen.

Mijn uitdaging voor dit project was om mijn theoretische bevindingen om te zetten naar de praktijk en inzichten op te doen door het testen van verschillende prototypes. Hiervoor heb ik samengewerkt met zowel leerkrachten als studenten binnen de Hogeschool Rotterdam. Voor mijn prototypes heb ik verschillende omgevingen gemaakt in VR-Chat zoals de Lecture Hall. Deze omgeving is gepubliceerd en wordt ook gebruikt door de VR-Chat community met de huidge teller op meer dan 3000 bezoekers.

Van dit project heb ik vooral geleerd hoe lastig het is om goede gebruikerstesten op te zetten en hier inzichten uit te halen. Niet alleen het organiseren maar ook alle factoren mee proberen te nemen of juist te isoleren waren moeilijke uitdagingen. De opgedane kennis heb verwerkt in onderstaande waarde-propositie canvasen.

Wil je me beter leren kennen?